Samtalsterapi och psykoterapi

Utveckla din fulla potential och skapa balans och harmoni i ditt liv!

Tillsammans med mig kan du i samtalsterapi och psykoterapi få hjälp med de problem som påverkar ditt liv i negativ riktning. Jag börjar alltid utifrån ett första förutsättningslöst samtal. Vi möts utifrån vart du befinner dig i din livssituation och formulerar tillsammans ett tydligt mål för terapin.

Jag är van att jobba brett och hjälper människor med de flesta problem och svårigheter. Exempel på problematik jag jobbar med är svartsjuka, ilska, låg självkänsla, relationsproblem, fobier, rädsla, sorg, depression, ensamhet, oro, ångest, stress, skam, missbruksbeteenden, medberoende, konflikter, separationer osv.

Min teoretiska inriktning (Den kognitiva relationella) är bred och jag jobbar exempelvis schematerapiorienterat, affektfokuserat och utifrån traditionell KBT på beteendeanalysnivå. Detta är en styrka då olika klienter har varierande önskemål, samt att olika problem kräver varierande åtgärder. Jag jobbar således med såväl uppkomstorsaker från tidig barndom till traditionell KBT på symtomnivå och anpassar terapin efter problematik och önskemål. Jag är även i slutfasten ( termin 5) på en specialistutbildning inom KBT-steg 2 med inriktning på schematerapi. Med anledning av det så jobbar jag även utifrån den modellen för dem som önskar, eller de problem som passar.

Terapin kan handla om allt från tanke-, känslo-, eller beteendemässiga frågor till att handla om mer exitentiella frågor som tex mening, val och ansvar. Vad är viktigt för dig? Vad vill du förändra och hur ser dina kort- och långsiktiga mål ut?

Beroende på problematik kan man behöva stöd under ett par samtal till att gå i terapi över flera års tid. Jag ger dig konkreta verktyg för att hantera minnen, tankar, känslor och beteenden som påverkar dig i negativ riktning.

Så hittar du hit!

Jag sitter med ett par andra terapeuter i en lugn och fin lokal på Södermalm mellan Zinkensdamm och Hornstull. Du kommer enklast hit med buss och tunnelbana som är ett stenkast från lokalen.

Lite om mig!

Jag har snart 20 års erfarenhet av samtal med människor i kris, sorg eller andra svårigheter och tycker förstås det är oerhört givande att få vara delaktig i en annan människas utveckling. Att söka stöd är ett modigt och viktigt första steg mot balans och harmoni. Inte sällan upptäcker vi nya sidor hos oss själva vilket gör att vi växer som människor. Det kanske är det finaste vi kan ge till oss själva!

Har du frågor eller vill veta mer så tveka inte att ringa eller maila mig. Jag ger snabb återkoppling.