Personalkonflikter.se

Vår vision är att bidra till ökad kunskap och förståelse för konfliktens natur
och de möjligheter som ligger vilande under dess kraftfulla uttryck

Forskning

Konflikter på jobbet

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Konfliker/

Samband mellan konflikter på arbetet och depression

http://dok.slso.sll.se/CAMM/Rapportserien/2011/KIF2011_16.pdf

Mobbningen minskar inte i arbetslivet trots ökade kunskaper

http://www.arbetsmiljoforskning.se/konflikter/humanism-omtanke-och-uppskattning-i-en-mobbningsfri-miljö

Mobbningen minskar inte i arbetslivet trots ökade kunskaper

http://akademikern.se/reportage/kontorsmiljo-bidrar-till-konflikter

Kvinna och chef - en karriär i motvind?

http://chefstidningen.se/reportage/kvinna-och-chef-en-karriar-i-motvind