Personalkonflikter.se

Vår vision är att bidra till ökad kunskap och förståelse för konfliktens natur
och de möjligheter som ligger vilande under dess kraftfulla uttryck

Vi hjälper ledare, chefer och personal med konflikthantering/medling utifrån nulägesanalys, bedömning och åtgärdsförslag vid konflikt och samarbetssvårigheter i organisationer. Vi erbjuder även föreläsningar, utbildningsinsatser och handledning i preventivt syfte.

Vår ambition är att bidra till konstruktiva och hållbara insatser som skapar lönsamhet, hälsa och kvalité hos våra kunder

Magnus Renberg, grundare Personalkonflikter.se Magnus Renberg, grundare Personalkonflikter.se

Vår generella arbetsgång

I ett första samtal med kund förklaras och förtydligas den aktuella situationen och uppdraget planeras med genomförande, måluppfyllelse och uppföljning. Vi har skapat en arbetsmodell där vi strävar efter att begripliggöra en situation utifrån ett organisatoriskt och individuellt perspektiv med särskilt fokus på effektivitet och kvalité för att optimera personalhälsa och lönsamhet genom våra insatser.

I vissa fall där ansvariga i organisationen har en klar bild om en viss situation är arbetsgången och prisbilden en annan (se nedan). Det kan tex handla om att personal behöver en extern samtalskontakt utan att utredning och genomförande initieras. Vi kan på kort varsel erbjuda samtal och medling i våra lokaler på Södermalm.

Vår kompetens

Vi inom verksamheten har minimum Filosofie Kandidat 180 Hp inom Personalvetenskap och grundutbildning (steg 1) inom psykoterapi.

Vår grundsyn på en konflikt

Med fokus utifrån relevant forskning så strävar vi efter att nå det djupaste inom individen och organisationen för att förstå, bedöma och förhoppningsvis bidra till konstruktiva och hållbara lösningar som hjälper våra kunder att växa och utvecklas.

Vår grundsyn utgår från den möjlighet till utveckling och lärande som en konfliktsituation kan mynna ut i om man lyckas hantera den på ett önskvärt sätt. Därför ska vi välkomna krisen för däri vilar en potential till lärande och växande (Läs mer under fliken konfliktologi).

Dock kan handlingar och beteenden till följd av en konflikt orsaka direkt ohälsa hos medarbetarna. Att i ett sådant läge komma in externt tror vi kan vara ett lämpligt och effektivt sätt för att bringa klarhet i en situation.

Vad kostar det?

Det kostar 1450kr/45min exkl. moms. Vid större uppdrag eller vid önskemål lämnas offert.I de fall organisationen är i behov av extern expertis/samtalskontakt för de anställda utan att utredning initieras kostar det 1200kr/45min exkl. moms.

Ledarskap i fokus

Vi erbjuder även chefscoaching och chefshandledning samt processhandledning. För mer information, vänligen gå in på www.ledarskapifokus.se