Frihetsverket

Samtalsterapi, handledning och konflikthantering

Om Frihetsverket

Jag erbjuder tjänster inom individualterapi, chefscoachning och chefshandledning, metodik och processhandledning samt hantering av personalkonflikter.

Ilska.se

Har du svårt att hantera din ilska. Jag har lång erfarenhet av aggressionsproblematik och har byggt upp en hemsida enbart utifrån ilska och aggressionsproblematik. Jag erbjuder samtalsterapi och psykoterapi såväl på plats som på distans och erbjuder även handledning och utbildning. För mer information, vänligen gå in på www.ilska.se

Personalkonflikter-Under uppbyggnad!

Jag hjälper ledare, chefer och personal med konflikthantering/medling utifrån nulägesanalys, bedömning och åtgärdsförslag vid konflikt och samarbetssvårigheter i organisationer. För mer information, vänligen gå in på www.personalkonflikter.se

Ledarskap i fokus-Under uppbyggnad!

Jag erbjuder chefscoaching och chefshandledning samt processhandledning.För mer information, vänligen gå in på www.ledarskapifokus.se


Magnus Renberg, VD Frihetsverket AB

Välkommen!