Personalkonflikter.se

Vår vision är att bidra till ökad kunskap och förståelse för konfliktens natur
och de möjligheter som ligger vilande under dess kraftfulla uttryck

Jag hjälper ledare, chefer och personal med konflikthantering/medling utifrån nulägesanalys, bedömning och åtgärdsförslag vid konflikt och samarbetssvårigheter i organisationer. Jag erbjuder även föreläsningar, utbildningsinsatser och handledning i preventivt syfte.

Min ambition är att bidra till konstruktiva och hållbara insatser som skapar lönsamhet, hälsa och kvalité hos våra kunder

Magnus Renberg, grundare Personalkonflikter.se Magnus Renberg, grundare Personalkonflikter.se

Min generella arbetsgång

I ett första samtal med kund förklaras och förtydligas den aktuella situationen och uppdraget planeras med genomförande, måluppfyllelse och uppföljning. Jag har skapat en arbetsmodell där jag strävar efter att begripliggöra en situation utifrån ett organisatoriskt och individuellt perspektiv med särskilt fokus på effektivitet och kvalité för att optimera personalhälsa och lönsamhet genom mina insatser.

I vissa fall där ansvariga i organisationen har en klar bild om en viss situation är arbetsgången och prisbilden en annan (se nedan). Det kan tex handla om att personal behöver en extern samtalskontakt utan att utredning och genomförande initieras. Jag kan på kort varsel erbjuda samtal och medling i mina lokaler på Södermalm.

Kompetens

Jag har en universitetsexamem 180 hp inom arbets- och organisationspsykologi vid Göteborg Universitet samt en steg 1 utbildning (2år) i psykoterapi vid Kognitiva relationella institutet. Jag har även påbörjat en legitimationsgrundande utbildning steg 2 i psykoterapi vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi med inriktning KBT/Schematerapi.Jag har även två års utbildning inom idrottsledarskap och hälsa och har ca tio års erfarenhet av chefsskap i dynamiska miljöer samt erfarenhet av utrednings- och kvalitetsarbete i större organisationer.

Min grundsyn på en konflikt

Med fokus utifrån relevant forskning så strävar jag efter att nå det djupaste inom individen och organisationen för att förstå, bedöma och förhoppningsvis bidra till konstruktiva och hållbara lösningar som hjälper mina kunder att växa och utvecklas.

Min grundsyn utgår från den möjlighet till utveckling och lärande som en konfliktsituation kan mynna ut i om man lyckas hantera den på ett önskvärt sätt. Därför ska vi välkomna krisen för däri vilar en möjlighet till lärande och växande (Läs mer under fliken konfliktologi).

Dock kan handlingar och beteenden till följd av en konflikt orsaka direkt ohälsa hos medarbetarna. Att i ett sådant läge komma in externt tror jag kan vara ett lämpligt och effektivt sätt för att bringa klarhet i en situation.

Vad kostar det?

Det kostar 1450kr/45min exkl. moms. Vid större uppdrag eller vid önskemål lämnas offert.I de fall organisationen är i behov av min expertis/samtalskontakt för de anställda utan att utredning initieras kostar det 1200kr/45min exkl. moms.

Ledarskap i fokus

Jag erbjuder även chefscoaching och chefshandledning samt processhandledning. För mer information, vänligen gå in på www.ledarskapifokus.se